Välkommen till Advokatbyrån C. Molenda

Erfarenhet, omsorg och klienten i fokus är ledord i vår verksamhet. Med över 30 års erfarenhet och med en omfattande kunskap och kompetens med en särskild inriktning inom brottmål och familjerätt är Du välkommen att kontakta oss för rådgivning om hur vi kan hjälpa Dig.

 

Advokatbyrån erbjuder stöd i svåra situationer som kräver juridisk expertis och advokatbyrån åtar sig uppdrag inom redovisade områden (såsom familjerätt, brottmål och asyl-& migrationsrätt m.m.) men även övriga områden.

 

Advokatbyrån startade sin verksamhet 1991 och har sedan dess bistått med juridisk hjälp inom de flesta rättsområden, advokatbyrån är centralt belägen i Stockholm. Vi besitter en god processvana och kunskap i våra områden.

 

Att vara i domstolen vid rättegångar är en naturlig del i advokatbyråns verksamhet och vi har ett mycket stort antal processer per år i samtliga domstolar. Dessa har skett både i Stockholm men även övriga delar av Sverige. Vår erfarenhet av detta ger Dig som klient en trygghet och förutseende under hela processens gång, såväl före som under men även efter rättegången.

 

En advokat ska utöver att vara ett juridiskt ombud under processen även vara ett stöd och därmed värdesätter och lägger vi stor vikt i att Du alltid ska kunna kontakta oss och att en tillit finns.

 

Inledande kontakt (via telefon eller epost) med advokatbyrån erbjuds kostnadsfritt för att vi ska kunna avgöra vad för juridisk hjälp Du är i behov av.

 

ADRESS

Besöksadress:

Munkbron 11, 3tr

111 28 Stockholm

 

Postadress:

Box 2027

103 11 Stockholm