Klienter / Arvode

Klienter

Såväl privatpersoner som företag kan anlita oss som ombud i ärenden inom våra rättsområden. Det viktiga för oss och våra klienter är en hög tillit och en väl fungerande dialog. Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning eller för att komma överens om ett sammanträde.

Arvode

Det behöver inte vara förenat med höga kostnader att anlita en advokat. Vid de flesta typer av tvister kan man också få hjälp med större delen av kostnaderna. Vi går igenom alla möjliga alternativ för Dig och strävar att hitta den bästa lösningen åt dig.

 

Vi bistår även med hjälp att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskydd

Rättsskydd söks i Din hemförsäkring, och det omfattar de flesta tvister. Försäkringsbolaget står då för merparten av de ombudskostnader som kan uppstå. Din kostnad uppgår för att anlita oss är den självrisk som försäkringsbolaget tar ut som oftast är mellan 20-25 % beroende på vilket försäkringsbolag man har.

Rättshjälp

Om Du av någon anledning inte har rätt till rättsskydd hjälper vi Dig att undersöka om Du kan söka rättshjälp. Vid rättshjälp står staten för merparten av Dina ombudskostnader. Om Du beviljas rättshjälp ligger självrisken mellan 2-40 %, beroende på Din inkomst och ekonomiska situation.

 

ADRESS

Besöksadress:

Munkbron 11, 3tr

111 28 Stockholm

 

Postadress:

Box 2027

103 11 Stockholm