Brottmål

Advokaten biträder den misstänkte eller brottsoffret. Den misstänkte har så gott som alltid rätt till en offentlig försvarare och kan givetvis själv välja sin försvarare istället för att domstolen utser en advokat åt honom/henne. Det samma gäller brottsoffer där offret själv kan föreslå ett målsägandebiträde som skall biträda honom/henne vid rättegången.

 

Det är givetvis av största vikt att den som är misstänkt för ett brott i ett tidigt skede kommer i kontakt med en advokat. Det samma gäller även brottsoffer. Vår advokatbyrå erbjuder Dig en kostnadsfri inledande telefonkontakt där du snabbt kan få besked om du är berättigad till en offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

 

Advokatbyråns medarbetare har mångårig erfarenhet inom brottmål och har även erfarenhet av att ha arbetet inom kriminalvården.

 

ADRESS

Besöksadress:

Munkbron 11, 3tr

111 28 Stockholm

 

Postadress:

Box 2027

103 11 Stockholm