Allmän Juridik

Utöver de områden där Advokatbyråns medarbetare är specialiserade arbetar vi även med ett brett utbud av juridiska uppdrag så som:

 

Försäkringsrätt – personskador, försäkringsersättning m.m.

Fordringsrätt – vi hjälper både dig som gäldenär och borgenär.

Tillståndsärenden - upprätta och sammanställa ansökningar om serveringstillstånd, om du fått avslag på en ansökan, överklaganden m.m.

 

LVU, LVM, LPT

Advokatbyråns medarbetare åtar sig uppdrag inom samtliga förvaltningsrättsliga ärenden såsom ställföreträdare/offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT.

ADRESS

Besöksadress:

Munkbron 11, 3tr

111 28 Stockholm

 

Postadress:

Box 2027

103 11 Stockholm